woensdag 22 april 2015

Waterhoen

Dit Waterhoen (Gallinula chloropus, Moorhen , Gallinule poule-d'eau, Teichhuhn) kwam bij de hut van Étang de Sous voorbij gezwommen.

dinsdag 21 april 2015

Putter

Rondom huis zijn ook altijd Putters () te vinden. Ze nestelen in de Haagbeuken op de cour en foerageren in de directe omgeving. Uiteraard wordt er door de mannetjes flink gezongen.

 

maandag 20 april 2015

Tapuit

De doortrek van de Tapuit (Oenanthe oenanthe, Northern Wheatear, Traquet motteux, Steinschmätzer) is nog bezig. Deze vogel hield zich twee dagen op bij ons aan huis.Wat mij bij deze vogel opvalt is dat er zo weinig zwart op de vleugel is en een twee-kleurige snavel! Vrouwtjezaterdag 18 april 2015

Zwarte Roodstaart

Het hele jaar door zitten en zingen (meer krassen!) Zwarte roodstaarten (Phoenicurus ochruros, Black Redstart, Rougequeue noir, Hausrotschwanz) rondom het huis hier. Ze nestelen in de stal, maar heb hun nest nog nooit gevonden. Ook niet echt naar gezocht hoor! Nu ik een wat grotere lens heb (tot 600mm) kan ik de kleinere vogeltjes ook wat makkelijker fotograferen.

dinsdag 14 april 2015

Eendachtigen

Étang de Sous.
Blijkbaar is het de Krooneend (Netta rufina, Red-crested Pochard, Nette rousse, Kolbenente) nog niet een gelukt om een vrouwtje te versieren. Kan natuurlijk ook zijn dat het wel gelukt is en zij al in de buurt op haar nest zit en hij de wacht houdt. In ieder geval is hij op deze foto's druk doende om zijn verenkleed optimaal te houden.Ook de Kuifeenden (Aythya fuligula, Tufted Duck , Fuligule morillon, Reiherente) zijn nog gekoppeld. Die gele oogjes springen er wel echt uit!


Knobbelzwanen (Cygnus olor, Mute Swan , Cygne tuberculé, Höckerschwan) zijn ook altijd een dankbaar fotografeerobject. Toch vind ik persoonlijk het fotograferen van witte vogels niet eenvoudig. De eerste twee foto's zijn gemaakt in het late avondzonnetje bij Étang Gabrière.Deze foto's zijn gemaakt bij Étang Purais.In de kolonie is altijd wat te doen

Als voorbereiding van mijn excursies moet ik natuurlijk de Brenne in het voorjaar gaan verkennen. Maar ook omdat ik natuurlijk leuke dingen wil zien en meemaken. Bij het Étang de Sous is het erg druk met allerlei eendensoorten.

Enkele paartjes Kuifeenden (Aythya fuligula, Tufted Duck , Fuligule morillon, Reiherente) maken elkaar het hof.


Deze Krooneend (Netta rufina, Red-crested Pochard, Nette rousse, Kolbenente) heeft nog geen partner gevonden maar moet niks hebben van een Kokmeeuw die te dicht bij hem in de buurt komt.
 
 
Ook de gewone Wilde eend (Anas platyrhynchos, Mallard, Canard colvert, Stockente) mag gezien worden met zijn mooie iriserend groene kop.


De mannetjes van de Tafeleend ()  jagen achter de vrouwtjes aan. Soms met wel vier stuks. Ze krijgen een rood hoofd van de inspanning die ze moeten leveren.


Het vrouwtje vind het prima. Zij beslist wie de ware wordt.


In het rietmoeras zijn de Purperreigers (Ardea purpurea, Purple Heron , Héron pourpré, Purpurreiher)  weer aan het nestelen. Nu het avond wordt keren ze een voor een terug.
Ook de Kokmeeuwen (Larus ridibundus, Black-headed Gull, Mouette rieuse, Lachmöwe) zijn aan het nestelen en vliegen af en aan met nestelmateriaal.


Bij Étang Bénsime laat een Beverrat (Myocastor coypus, nutria, ragondin, Bieberratte) zich in het laatste zonnetje zien tijdens het avondmaal.

Hoppengevecht

Ik heb nog steeds de hoop dat de Hop (Upupa epops, Hoopoe, Huppe fasciée, Wiedehopf) eens een keer hier bij ons komt broeden. Vorig jaar dacht ik dat het zo ver was, maar helaas. Nu maar wachten op dit jaar. Vandaag hoorde ik het "hoep"-hoep-hoep-hoep" voor de eerste keer en dat maakt me dan blij. Bleek dat er maar liefst 4 Hoppen rondvlogen. Twee van de vier hadden het met elkaar aan de stok. Zie foto's. Na het luchtgevecht heb ik ze niet meer gehoord of gezien. Afwachten dus maar weer.


zondag 12 april 2015

Kwak

Terwijl de Visaredn zich op maakt voor de nacht, neem ik aan, komt er in de boom direct aan de vijver een juveniele (een jaar oude) Kwak (Nycticorax nycticorax, Night Heron, Bihoreau gris, Nachtreiher) zitten. In het late avondlicht laat het beestje zich fotograferen. Daarna verlaat hij de boom en gaat aan de waterkant foerageren. te donker om nog een foto te maken.


Vreemde kleur visarend

Aan het einde van de middag ben ik aangekomen voor het seizoen van onze B&B (www.artdevivre-belabre.com). Nadat ik zo'n beetje alles heb uitgepakt zit ik met een glaasje op het terras.
Ieder voorjaar zie ik wel een of meerdere Visarenden (Pandion haliaetus, Osprey, Balbuzard pêcheur, Fischadler) bij ons huis hier in Frankrijk. Maar deze is wel een heel bijzondere. Normaal is de Visarend licht (wit dus) van onder en donker (bijna zwart dus) van boven. De vogel was heel anders gekleurd. Het witte ontbrak geheel. De vogel was geel en bruin van onderen. Ook de bovenzijde was anders van kleur, veel lichter bruin. Ik heb de boeken er op na geslagen maar niets kunnen terugvinden van deze kleurafwijking. De afstand tot de vogel was redelijk groot. Toch heb ik meerdere (wat mindere) foto's bijgevoegd om goed de afwijkingen van de kleur te zien. Bijzonder.

 


 

zondag 5 april 2015

Prunjepolder en omgeving deel 2

Vandaag is het weer heel wat beter. Een zonnetje geeft de vogels veel meer kleur. Kijk maar eens naar deze Kievit (Vanellus vanellus, Northern Lapwing, Vanneau huppé, Kiebitz), dan zie je het iriserende groen in zijn verenkleed.
 
 
De Wulp (Numenius arquata, Curlew, Courlis cendré, Großer Brachvogel) liep langs de weg te foerageren en trok zich niet veel van me aan.
 
 
In zijn buurt zat deze Graspieper (Anthus pratensis, Meadow Pipit , Pipit farlouse, Wiesenpieper) .
 
 
Iets verder stond deze Kluut (Recurvirostra avosetta, Avocet, Avocette élégante, Säbelschnäbler) op een been en met zijn kopje in de veren te rusten. Ik kon het niet over mijn hart krijgen om in mijn handen te klappen om te zien of hij zijn andere poot en zijn kopje ook wilde laten zien. Maar hij was zo dicht bij. Gelukkig werd ik gered door een hond die steeds dichter bij kwam en de vogel alert werd.
 
 
In de buurt van de Kluut liep ook deze Tureluur (Tringa totanus, Redshank, Chevalier gambette, Rotschenkel) te foerageren. Je ziet mooi zijn oranje snavelbasis en poten.
 
 
Grauwe ganzen (Anser anser, Greylag Goose, Oie cendrée, Graugans) zijn er ook genoeg in de Prunjepolder e.o. Deze twee verschillen wel flink van grootte.
 
 
De Slobeend (Anas clypeata, Shoveler, Canard souchet, Löffelente) laat hier zijn enorme snavel goed zien.
 
 
Deze Witte Kwikstaart (Motacilla alba, White Wagtail, Bergeronnette grise, Bachstelze) liet zich goed benaderen (vanuit de auto!).
 
 
 
Lepelaars (Platalea leucorodia, Spoonbill, Spatule blanche, Löffler) houden zich bijna altijd op afstand. Volwassen vogels hebben een gele punt aan hun lepel.
 
 

 
 

zaterdag 4 april 2015

Zon, zee en wolken.

Men wil de zon in de zee zien zakken. Dus wij op pad. We komen uit in Nieuw Haamstede en daar zijn we er getuige van.

Prunjepolder en omgeving deel 1

Een lang weekend Zeeland met het gezin. Ik ben twee ochtenden ontsnapt (de rest sliep nog!) om vogels te gaan kijken. Helaas was het weer de eerste uren wat grauw.
In de Weversinlaag kwam ik deze Grutto () tegen. Al helemaal in bruidstenue.


In een van de plasjes zwom deze Smient (Anas penelope, Wigeon, Canard siffleur, Pfeifente). De meesten smienten zijn al weer naar het hoge noorden vertrokken om daar hun jongen groot te brengen.


Wulpen (Numenius arquata, Curlew, Courlis cendré, Großer Brachvogel) zijn er het hele jaar te zien.


Kluten (Recurvirostra avosetta, Avocet, Avocette élégante, Säbelschnäbler) tref je er ook het hele jaar aan. Dit is nog een groepje dat nog niet uit paartjes bestond. Misschien nog trek.


Deze Lepelaar (Platalea leucorodia, Spoonbill, Spatule blanche, Löffler) liep te foerageren in een slootje. Jonge vogels hebben nog een zwarte snavelpunt. Voor verschil foto op 5 april 2015.

 
Eenmaal terug in ons verblijf liep een Meerkoet (Fulica atra, Eurasian Coot , Foulque macroule, Bläßhuhn) wel erg dicht bij dus vlug de camera er bij.
 


Op de foto zie je mooi de gelobde poten met kleine zwemvliesjes als lobjes.
Kleindochter Floor vond het wel interessant: foto's maken, dus mocht te de camera ook even vast houden. Zie hier het resultaat: