woensdag 26 april 2017

Watersnip, Groenpootruiter en Steltkluut

Étang Bénisme (Foucault) is dit voorjaar erg leuk met leuke waarnemingen. Ik neem dat dit komt omdat de vijver niet helemaal gevuld is en nu zandstrandjes heeft. 
Ik telde er afgelopen bezoeken zo'n twaalftal steltlopersoorten.
Vandaag foto's van de Watersnip (Gallinago gallinago, Snipe, Bécassine des marais, Bekassine).


De Groenpootruiter (Tringa nebularia, Common Greenshank, Chevalier aboyeur, Grünschenkel)


En de Steltkluut (Himantopus himantopus, Black-winged Stilt, Échasse blanche, Stelzenläufer).

Kemphanen

Vandaag liepen er maar liefst 5 soorten ruiters bij Étang Bénisme: Tureluurs (meerdere), Zwarte Ruiter, Groenpootruiters (tientallen), Oeverlopers (meerdere) en Kemphanen (Philomachus pugnax, Ruff, Combattant varié, Kampfläufer). Bijzonder. Ook een Kluut en meerdere Steltkluten warren aanwezig. 
Op de foto een deel van de aanwezige Kemphanen.

De komst van een jagende Slechtvalk zorgde voor veel onrust, waarbij alle vogels opvlogen.


Krooneend

Altijd weer leuk om Krooneenden (Netta rufina, Red-crested Pochard, Nette rousse, Kolbenente) waar te nemen. Het ene jaar zien er meer dan het andere hier in de Brenne. Dit koppel hield zich op nabij de visvoerautomaten in Étang Blizon.Dodaars

Deze Dodaars (Tachybaptus ruficollis, Little Grebe, Grèbe castagneux, Zwergtaucher) was druk aan het vissen bij Étang Ricoh. Bijzonder vind ik de schaduw van de vogel in het water waarin je de onderwaterplanten kunt zien.zondag 23 april 2017

Temmincks Strandloper

Vandaag trof ik - samen met gast Henk de Jong - twee Temmincks Strandlopers (Calidris temminckii, Temminck's Stint , Bécasseau de Temminck, Temminckstrandläufer)  aan. Een zeldzame waarneming voor de Brenne en voor mij dan ook een nieuwe soort hier.

Oeverloper

In de Brenne zie je het hele jaar Oeverlopers (Actitis hypoleucos, Common Sandpiper, Chevalier guignette, Flußuferläufer). Ze broeden bij de vijvers en aan de oevers van de rivieren. Er liepen er zeker tien rondom Étang Bénisme. Groenpootruiter

Van zuid naar noord trekken de Groenpootruiters (Tringa nebularia, Common Greenshank, Chevalier aboyeur, Grünschenkel) door het land. Zo ook door de Brenne. Foto is gemaakt bij Étang Benisme.
Rietpluim

Gewoon een mooi plaatje van een rietpluim.


Purperreiger vecht met nestelmateriaal

Ik was bij Étang Bellebouche. Aan de zuidzijde van deze recreatieplas mag zeker niet gerecreëerd worden omdat het een natuurreservaat is. Hier bevindt zich een reigerkolonie. Deze Purperreiger (Ardea purpurea, Purple Heron , Héron pourpré, Purpurreiher) had een tak gevonden die de vogel wel geschikt vond om te nestelen. Er moesten wel wat halsbrekende toeren voor uitgehaald worden voordat de tak in het nest was.

Foto's zijn gemaakt vanuit de hut tegenover de kolonie, waar minimaal 4 soorten reigers broeden.


Eerste schildpad, Krakeend en Dodaars

Het was nog koud vanmorgen. Ook het water zal nog maar zo'n 12 graden geweest zijn. Daarom dacht deze Europese Moerasschildpad (Emys orbicularis,terapin, Cistude d'Europe) waarschijnlijk dat hij beter wat kon gaan opwarmen op deze boomstronk.De hut bij Étang Ricoh was vorig jaar gesloten ivm werkzaamheden. Hij is helemaal gerenoveerd en heeft voortaan twee etages. Nu kun je ook op waterniveau observeren! Een verbetering.

Een Dodaars (Tachybaptus ruficollis, Little Grebe, Zwergtaucher, Grèbe castagneux) is de hele tijd bezig met duiken om wat voedsel te vinden. 


Een Krakeend (Anas strepera, Gadwall, Schnatterente, Canard chipeau) komt voorbij gezwommen.


Meeuwenkluwen

Bij Étang de la Sous is altijd wel wat te beleven. Nu zijn de Kokmeeuwen (Larus ridibundus, Black-headed Gull, Lachmöwe, Mouette rieuse) enorm aan het ruziën wie de beste nestplaats krijgt. Er zijn er maar enkele beschikbaar op en rond de dode boom dus er wordt druk gevochten. 
Op deze foto zie je dat de beesten ook handtastelijk werden. De onderste Kokmeeuw bijt de bovenste in de poot.

vrijdag 14 april 2017

Grote Canadese Gans

Vandaag een tochtje met de boot met het hele gezin in Giethoorn gemaakt. Was een cadeau van onze dochters, schoonzoon en kleindochters i.v.m. ons 40-jarig huwelijk. 
Helaas was het weer wat minder en hielden de vogels zich rustig.

Dit Grote Canadese Ganzen (Branta canadensis, Canada Goose, Bernache du Canada, Kanadagans) waren aan het stoeien met een ander koppel. Dat ging met veel kabaal en dreighoudingen gepaard.
zaterdag 8 april 2017

Grutto's

In de Noordwaard troffen we vandaag honderden Grutto's (Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe). Er is veel over gediscussieerd of het nu gewone, IJslandse of Rosse Grutto's waren.


Rietgors

In bezoek aan de Brabantse Biesbosch is latijd de moeite waard. Deze zingende Rietgors (Emberiza schoeniclus, Reed Bunting , Bruant des roseaux, Rohrammer) liet zich mooi platen (zeggen onze zuiderburen!).

Zeearend

Terwijl wij ons middagmaal tegen de dijk in het zonnetje aan het nuttigen waren werden we eerst vergast op een Slechtvalk die achter een groep postduiven aan vloog om er een te verschalken. Plots werden we echter door een van onze medevogelaars gewezen op twee grote vogels in de lucht. En daar vlogen twee Zeearenden (Haliaeetus albicilla, White-tailed Eagle, Pygargue à queue blanche, Seeadler) boven ons hoofd. Op de thermiek vlogen de vogels steeds hoger. Het waren een compleet volwassen vogel (zie foto's) met witte staart en een wat jongeren die nog geen witte staart had. Mogelijk een van de koppels die in de omgeving broeden.zaterdag 1 april 2017

Rietgors

Deze Rietgors (Emberiza schoeniclus, Reed Bunting , Bruant des roseaux, Rohrammer) liet zich mooi fotograferen in het overjarige gele riet bij de Oude Waal in de Ooijpolder.zondag 26 maart 2017

Kraanvogels en Grote Zilverreiger

Een weekje in la Brenne in de hoop veel naar hun broedgebieden terugkerende Kraanvogels (Grus grus, Crane , Grue cendrée, Kranich) te zien. Dat lukt: dagelijks komen er honderden tot duizenden vogels over ons huis gevlogen. Maar ....... aan de grond zien we er maar weinig. Blijkbaar willen ze vlug doorvliegen naar het Noorden. De buurman vertelde wel dat er vorige week duizenden in de omgeving van ons huis hebben overnacht. Hij had er met zijn kleinkinderen erg van genoten. Deze vogels liepen in een wei te foerageren. Er kwam nog even een Grote Zilverreiger (Egretta alba, Great Egret, Grande Aigrette, Silberreiher) bij de vogels lopen.zondag 12 maart 2017

Grote Zilverreiger

deze Grote Zilverreiger (Egretta alba, Great Egret , Grande Aigrette, Silberreiher)  liep in de buurt van de observatiehut bij het Beuven.zondag 13 november 2016

Ooijpolder

Vandaag voor het eerst deze winterperiode weer met de Vogelwerkgroep de Spotvogel op pad naar de Ooijploder bij Nijmegen. 
Volgende soorten vast weten te leggen:

Blauwe reiger (Ardea cinerea, Grey Heron , Héron cendré, Graureiher)


Torenvalk (Falco tinnunculus, Kestrel , Faucon crécerelle, Turmfalke)Putter (Carduelis carduelis, Goldfinch , Chardonneret élégant, Stieglitz)


Grote Zaagbek (Mergus merganser, Goosander, Harle bièvre, Gänsesäger)


Smient (Anas penelope, Wigeon, Canard siffleur, Pfeifente)


Bergeend (Tadorna tadorna, Shelduck, Tadorne de Belon, Brandgans)


IJsvogel (Alcedo atthis, Kingfisher, Martin-pêcheur d'Europe, Eisvogel)